Tân binh Mỹ tập hít hơi cay

Tân binh thủy quân lục chiến Mỹ đeo mặt nạ vào phòng hơi cay để học cách sử dụng và vệ sinh mặt nạ phòng độc.

Tân binh Mỹ tập hít thở trong hơi cay

Video: BI

Theo .net